top of page

Huisregels:

 • Sense-u geeft geen erotische massages

 • Hygiëne is van groot belang voor masseur en klant

 • Gemaakte afspraken moeten minstens 24u voor aanvang geannuleerd worden

 • Betaling met Bancontact is niet mogelijk, wij aanvaarden enkel cash geld

 • Op verzoek kunt u een factuur ontvangen van de behandeling

 • Sense-u is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik

 • Sense-u is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen

 • Zorgmassage:

  • De eerste behandeling start met een intake gesprek met betrekking tot uw medisch verleden. Dit duurt maximaal 15 minuten en wordt niet aangerekend. Dit korte gesprek is bedoeld om er zeker van te zijn dat er geen contra-indicaties zijn, waardoor u eventueel niet gemasseerd kunt worden.​

  • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de massage worden gestaakt en wordt u doorverwezen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemt.

  • Deze massage kan in geen enkel opzicht gezien worden als een medische behandeling. Het biedt ook geen vervanging voor medisch onderzoek of het stellen van een medische diagnose.

  • U zal de massagetherapeut onmiddellijk op de hoogte brengen als u tijdens de massagebehandeling pijn of ongemak ervaart 

bottom of page